אזרחים דורשים צדק סביבתי


אנו אזרחים המאמינים שגופים מזהמים צריכים לתת דין וחשבון לאזרחי ישראל. הזלזול של גופי תעשייה שונים במשאבי הטבע בישראל, העדר בקרה ופיקוח וקשרים בין הון לשלטון, מובילים לכך שאסונות טבע שהיו יכולים להמנע מתקיימים. זה בידיים שלנו לצאת ולדרוש מהרשויות פיקוח הדוק יותר על גופים מזהמים. זה בידיים שלנו לדרוש מהגופים המזהמים דין וחשבון, קנסות, ענישה מחמירה ותשלום קנסות כבדים. זה באחריותנו לפקח, להאיר ולדרוש ניתוק בין גופים מזהמים לגופים המפקחים עליהם.

אם לא נפעל כאזרחים, קשרי הון-שלטון, אינטרסים עלומים ובעלי ממון יעשו בסביבה כבשלהם. זה האוויר, המים, האדמה והעתיד שלנו ושל ילדינו.

אנו עושים זאת דרך הגברת מודעות, סיוע בהתארגנות אזרחית והגשת תביעות ייצוגיות כנגד מזהמים.

מה אנו דורשים?

  1.  ביצוע מיפוי מרחבי של כל הסיכונים התעשייתיים באזורים רגישים מבחינה סביבתית ואקולוגית לצד החמרת הדרישות מהתעשייה בכל אותם מקרי סיכון חמורים שיאותרו.
  2. העצמה וחיזוק של המשרד להגנת הסביבה – על הממשלה להתחייב כי תפעל לניתוק התלות של המשרד להגנת הסביבה מהמפעלים והמזהמים. כיום המשרד נסמך על מידע שמספקים לו המפעלים ולא על מידע עצמאי.
  3. לבצע את האכיפה החמורה ביותר – להטיל קנסות, להגביל פעילות, לדרוש בתוקף ענישה פלילית.
  4. הכרה בכלים האזרחיים שבידינו – אנו מאמינים כי פיקוח אזרחי ומעורבות אזרחית במאבקים סביבתיים היא כלי חשוב בחברה דמוקרטית.

מאבקים פעילים

מאבק קצא"א

מאבק בן שנתיים וחצי במסגרתו אנו מנהלים מעקב אחר פעילות קצא"א וקוראים לסגירת החברה כחברה ממשלתית, הכפפתה לדיני הסביבה המחמירים ביותר והטלת קנסות כבדים על אחריותה לשלל זיהומים. אנו היינו שותפים להגשת תביעה ייצוגית נגד החברה הנמצאת בדיונים בימים אלו.

מאבק נחל אשלים – #כילתשלם

בעקבות הזיהום הכבד בנחל אשלים, שנגרם כתוצאה מרשלנות של חברת רותם אמפרט (חברת בת של כי"ל), יצאנו בפעילות מחאה רחבה. בין היתר החתמנו אלפי אנשים על עצומה לטובת פתיחת חקירה פלילית (נפתחה!) נגד החברה, וקראנו לענישה חמורה. אנו מארגנים תביעה ייצוגית אזרחית נגד החברה.